www.prekladatel.com # čeština - němčina

Testy z němčiny

Podívejte se na nové testy na novém webu: Německy.net

Zde najdete různé testy z němčiny. Ideální pro procvičování gramatiky. Testy jsou rozdělené do tří obtížností:

Testy z němčiny pro začátečníky

Test 1 Neurčitý člen
Test 2 Určitý člen
Test 3 Přivlastňovací zájmena
Test 4 Skloňování osobních zájmen
Test 5 Předložky se 3. pádem
Test 6 Přivlastňovací zájmena a zájmena
Test 7 Sloveso "haben"
Test 8 Wo und wohin?
Test 9 Dieser, diese, dieses?

Testy z němčiny pro pokročilé

Test 1 Doplnit vhodný člen resp. předložku.
Test 2 Dosadit souřadící spojky.
Test 3 Vytvořit správný slovosled.
Test 4 Synonymní slovesa - tragen, bringen, holen, probieren
Test 5 Předložky se 3. pádem
Test 6 Předložky se 4. pádem
Test 7 Předložky se 3. a 4. pádem
Test 8 Různé předložky
Test 9 činný a trpný rod
Test 10 činný a trpný rod

Různé testy pro přijímací zkoušky na vysokou školu

Test 1 Test pro přijímací zkoušky na VŠ
Test 2 Test pro přijímací zkoušky na VŠ
Test 3 Test pro přijímací zkoušky na VŠ

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, podívejte se do nápovědy, nebo mě kontaktujte.

Dopadli jste u testu špatně? K lepším výsledkům vám pomůže kvalitní výuka němčiny!